رتبه بندی و دیده شدن

رتبه‌بندی فرآیندی است که موتورهای جستجو از آن جهت تعیین مکان قرارگیری محتوا در نتایج موتور جستجو استفاده می‌کنند. قابلیت دیده شدن یعنی یک محتوا تا چه حد در نتایج موتور جستجو برجسته و دیده می‌شود. محتواهایی که قابلیت دیده شدن بالایی دارند (معمولاً محتواهایی که رتبه بالاتری دارند) در قسمت سمت راست بالای نتایج جستجوی ارگانیک و یا حتی در اسنیپت‌های ویژه نشان داده می‌شوند و ممکن است محتواهایی که قابلیت دیده شدن آن‌ها کم است در صفحه اول نتایج جستجو نشان داده نشوند، در نتیجه جستجوگر باید به صفحه دوم نتایج به بعد مراجعه کند.