تیم تخصصی هوراوب برای شما مجموعه‌ای فوق‌العاده و استثنایی طراحی شده به احترام محیط زیست و حیوانات در معرض انقراض یا منقرض شده که ما آنها را متاسفانه از دست داده‌ایم را آماده کرده است. این مجموعه شامل ۱۵ حیوان است که به شکل ایکن در سه قالب و با فرمت‌های ai , png , svg ارائه شده است.
مجموعه ایکون حیوانات در معرض انقراض