امید شجاعی

مدیر واحد دیجیتال مارکتینگ

نیما قدمی

مدیرعامل و مدیرگروه خلاقیت

فروغ خادمی

طراح گرافیک

استفاده از تکنولوژی های روز

% ۹۵

سرعت و امنیت

٪ ۱۰۰

رضایت مشتری و مخاطبان

٪ ۹۸

کیفیت و کارایی

% ۹۵

۸ نفر

اعضای تیم

۱۰ سال

تجربه کاری

۱۰۰

مشتری